Jaaroverzichten

Jaaroverzicht 2022

Activiteiten

 • 22 januari 2022 WinterWonderWandeling Gooilust
  U kunt zich aanmelden voor de wandeling via info@spiegelvrienden.nl
 • In verband met de maatregelen rondom COVID-19 is het niet mogelijk om de activiteiten voor 2022 ver vooruit te plannen. We passen ons aan aan de ontwikkelingen van het virus, want de gezondheid van ons allen staat voorop. We houden u op de hoogte via e-mail en onze facebook pagina.
  We kijken met smart uit naar het moment dat we elkaar weer persoonlijk kunnen ontmoeten.

Belangenbehartiging

 • Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergadert de gemeente digitaal. Wij zijn aanwezig bij de vergaderingen die van belang zijn voor onze wijk. Denk aan de ontwikkelingen rondom:
  • Heidelaan
  • Hocras terrein
  • Emma-locaties


Jaaroverzicht 2021

In verband met de maatregelen als gevolg van de Corona pandemie was het niet mogelijk om in 2021 activiteiten te organiseren.Jaaroverzicht 2020

Activiteiten

 • 25 januari 2020 winterwonderwandeling. De WinterWonderWandeling vond in 2020 net buiten Bussum plaats, namelijk in het Bantam bos. Opnieuw vertelde Roy de wandelaars over de historie van het gebied en tijdens de wandeling wees hij ons op de aanwezige flora en fauna. Opnieuw een boeiende wandeling, die we afsloten met een borrel: ditmaal gezien het seizoen natuurlijk een vuurtje met glühwein en warme chocolademelk.
 • 13 juni 2020 zomerwonderwandeling. Na een paar maanden stilte bij de Vereniging Vrienden van het Spiegel vanwege de lockdown in de coronacrisis, durfden we het 13 juni 2020 aan om in de buitenlucht weer een activiteit voor onze leden te organiseren. Gewapend met desinfectiemiddel en op 1,5 meter afstand wandelde een enthousiaste groep van ongeveer 25 leden (opnieuw) mee door het Bantam bos.


Jaaroverzicht 2019

Activiteiten

 • 19 januari 2019 winterwonderwandeling. Onder leiding van Roy Sikking vond op 19 januari 2019 een koude, maar zonnige editie van de WinterWonderWandeling plaats. Ditmaal verzamelden we bij Gasterij Stadzigt aan de rand van het Naardermeer. Na een toelichting van Roy op de geschiedenis van het Naardermeer voerde de wandeling door het Moerasbos naar het uitkijkpunt over het Naardermeer.
 • 26 april 2019 koningsnachtfeest. Op vrijdag 26 april 2019 vond voor de derde keer het Koningsnachtfeest plaats. Mede door de goede samenwerking met Koningskinderen kon dit feest weer georganiseerd worden in het oude Concordia gebouw aan de Graaf Wichmanlaan. Vele leden van de vereniging genoten van een onovertroffen disco met het thema Love Boat – onder leiding van DJ Ro en zangeres MC Mickey.
 • 27 april 2019 koningsdag hockey. Op Koningsdag organiseerde de vereniging de traditionele hockeywedstrijd waarin de hockey(st)ers van het Spiegel het opnamen tegen die van het Bredius in drie tegelijkertijd gespeelde wedstrijden op de Gooische Hockeyclub. Aansluitend vond daar de Koningsdagborrel plaats.
 • 27 mei 2019 Algemene Ledenvergadering (ALV). Alle leden van de vereniging waren uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de ALV op 27 mei 2019. Tijdens deze vergadering werd, naast de reguliere goedkeuring van de jaarstukken en begrotingen, gesproken over het voornemen van het bestuur om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de gemeente Gooise Meren tot vorming van een buurtplatform. Wijkwethouder Nico Schimmel was aanwezig om een toelichting te geven op deze vorm van burgerparticipatie. De aanwezige leden stemden unaniem voor het besluit om als vereniging een buurtplatform te vormen.
 • 22 juni 2019 Zomerwonderwandeling. Inmiddels is het traditie om de wandelingen die in de winter hebben plaatsgevonden, in de zomer te herhalen op dezelfde plaats. Dit betekende voor de ZomerWonderWandeling dat we ons weer verzamelden bij Gasterij Stadzigt aan de rand van het Naardermeer. Echter de ‘wandeling’ had wel een ander karakter: Roy vertelde de in groten getale aanwezige leden vanaf een fluisterboot alle ins en outs van de natuur rondom het Naardermeer. De boottocht werd op deze zonovergoten zaterdag afgesloten met een borrel.
 • 11 december 2019 Curling bij Bussum op IJs. De straten in het Spiegel streden op 11 december 2019 tegen elkaar om de felbegeerde gouden bezem. Na een heerlijke daghap bij Café Restaurant ‘t Raedthuys op IJs begaven zo’n acht teams zich op het gladde ijs. De dames van de Boslaan wisten hun titel te prolongeren en namen opnieuw de gouden bezem mee naar hun straat.


Jaaroverzicht 2018

Activiteiten

 • WinterWonderWandeling: 3 februari 2018. Onder leiding van Roy Sikking ging een leuke groep belangstellenden een wandeling maken door natuurgebied Laegieskamp. Roy wist weer enthousiast te vertellen over historie, flora en fauna van dit stukje Spiegel. Na afloop glühwein, verwarmd op een vuurtje, en warme chocolademelk. Positieve, enthousiaste deelnemers. Goede sfeer. Absoluut voor herhaling vatbaar.
 • Koningsnachtfeest: 26 april 2018. Voor het tweede jaar op rij werd het koningsnachtfeest georganiseerd bij de Sterrendaalders, i.s.m. Koningskinderen. De opkomst was iets lager dan verwacht, mogelijk door het gelijktijdig georganiseerde veteranenfeest op Gooische. Als thema was gekozen voor “Doe maar oranje”.
 • Koningsdag hockey: 27 april 2018. Traditionele hockeywedstrijden van Spiegel tegen Bredius, met na afloop een borrel georganiseerd door Gooische.
 • ALV: 4 juni 2018
 • Zomerwonderwandeling: 23 juni 2018: Opnieuw door het Lagieskamp.
 • Curling: 13 december 2018: straten van het Spiegel strijden tegen elkaar.

Belangenbehartiging

 • Verschillende bijeenkomsten van de gemeente bijgewoond m.b.t.
  • Stationsgebied (herinrichting westzijde)
  • Welstandsnota (m.n. zonnepanelen)
  • Evaluatie parkeerregeling
  • Terrein Emmaschool
  • Herverkaveling/verdichting: Koningin Emmalaan/Koningslaan
 • Wijkschouw met wijkwethouder Munneke Smeets: 12 oktober 2018
 • Lid geworden van erfgoedvereniging Heemschut

Spiegelschrift:

 • Magazine: thema’s
  • Voorjaar 2018: Ontmoet de buren
  • Zomer 2018 Liefde in het Spiegel
  • Winter 2018: Vrienden
 • Nieuw contract afgesloten met Tadorna Media voor de periode 2019 tot en met 2021 (3 jaar).

Verenigingszaken

 • Ledenadministratie: Er is hard gewerkt om de ledenadministratie op orde te krijgen. Nog steeds hebben we van ongeveer de helft van de leden geen geldig e-mailadres, dus dit blijft een aandachtspunt.
 • Website en logo: we zijn gestart met de vernieuwing van de website, omdat de bestaande site niet meer voldeed. In het ontwerp van de nieuwe site is het logo ook gemoderniseerd.
 • Taakverdeling binnen het bestuur: er is een nadere portefeuilleverdeling afgesproken (Voorzitter: Philip; Penningmeester: Erik; Secretaris: Els; Communicatie: Michèle; Groen: Erik; Verkeer en parkeren: Jenny; Ruimtelijke ordening/bouwzaken: Stephanie en Philip)