Welkom bij de Vereniging Vrienden van het Spiegel

Een hartelijk woord van welkom aan al onze leden, alle huidige bewoners van het Spiegel, toekomstige bewoners, oud-bewoners en belangstellenden. Kortom aan iedereen die het Spiegel een warm hart toe draagt.

De Vereniging Vrienden van het Spiegel werd op 28 mei 1975 opgericht om de prachtige wijk te beschermen tegen moderne plannen van de gemeente en tot op de dag van vandaag behartigen wij de belangen van de bewoners. Wij zijn een officiële gesprekspartner van de gemeente Gooise Meren. Het doel van de Vereniging Vrienden van het Spiegel is in eerste instantie het bewaken van het authentieke woon- en leefklimaat van het Spiegel.

Lidmaatschap

De Vereniging Vrienden van het Spiegel behartigt de belangen van de bewoners bij de gemeente Gooise Meren en andere instanties en organisaties. Tevens worden buurt gerelateerde evenementen georganiseerd, zoals WonderWandelingen, borrels en curling bij Bussum op IJs.

Op dit moment telt onze vereniging ongeveer 700 leden in het postcodegebied 1405 & 1406.

Het lidmaatschap bedraagt € 16,50,- per jaar. Hiermee kunt u deelnemen aan onze activiteiten, krijgt u korting bij acties, ontvangt u buurtnieuws, betrekken wij u bij belangrijke gemeenteplannen en krijgt u driemaal per jaar ons magazine Spiegelschrift.

Steunt u onze plannen en wilt u weten wat er speelt? Wordt dan lid of attendeer medebewoners op het belang van lidmaatschap!

Bestuur en contact

Het bestuur van de vrienden van het Spiegel bestaat geheel uit vrijwilligers, die met veel plezier bijdragen uw Spiegel.

 

Voorzitter – Robert kok

Secretaris – Steven Verweij

Penningmeester – Petra de Graaf

Spiegel Duurzaam – Kolijn van Beurden

Activiteiten/all round – Fransien Jongmans & Mariska Keijzer

 

 

U kunt ons bereiken op email:

spiegelvrienden@gmail.com

 

 

Ons postadres is:

Graaf Wichmanlaan 7
1405 GV Bussum

 

 

Registratie: 

KvK: 40516089
BTW: RSIN 816599208 collectieve belangenbehartiging

Bewonersplatform

Op 10 juli 2020 zijn de Vereniging Vrienden van het Spiegel en de gemeente Gooise Meren een  samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor vijf jaar.

 

De Vereniging Vrienden van het Spiegel zet zich al vele jaren in voor de bescherming van het milieu, met name de natuur en het woon- en leefklimaat en het bevorderen van de gemeenschapszin tussen de bewoners van de wijk. Daarbij werkt men goed samen met de gemeente. Deze samenwerking wil het college bekrachtigen met een samenwerkingsovereenkomst.

 

Met het afsluiten van de overeenkomst spreekt het college haar waardering uit voor dit bewonersplatform, hun inzet en de samenwerking. Voor de Vrienden van het Spiegel is het daarnaast belangrijk om een convenant te sluiten om zo in 2020 al aanspraak te kunnen maken op de financiële bijdrage van de gemeente om hun activiteiten te ondersteunen.

 

Op dit moment heeft de gemeente samenwerkingsovereenkomsten met acht bewonersplatforms. In de kern Bussum is dit het tweede bewonersplatform.

Statuten

De statuten van de Vereniging van Vrienden van het Spiegel zijn bij akte vastgesteld op 26 mei 2000 voor Mr F.L.M. van de Graaff notaris te Hilversum.

 

Klik hier om de statuten in te zien.