Geschiedenis van het Spiegel

De gemeente Bussum heeft een lange geschiedenis. De eerste keer dat het dorp genoemd wordt, is in archieven van de 14e eeuw. Destijds bestond Bussum vooral uit heidevelden met hier en daar een boerderij. Er was vanaf 1821 toenemende interesse voor de Bussumse grond. Zo liet een rijke Amsterdammer al in die tijd drie villa’s bouwen voor zomerbewoning. Toen heette het gebied van onze wijk nog De Achterbuurt. Dat was niet omdat de buurt minder goed was, maar omdat het achter het toenmalige dorp lag.

 

Het boerendorpje met een paar honderd inwoners groeide na de aanleg van de spoorlijn Amsterdam-Amersfoort-Zutphen in 1874 snel groter. Rijke Amsterdammers die al voordien hun vakanties in Bussum doorbrachten bereikten Bussum nu met de trein. Vanaf maart 1876 wordt bouwmaatschappij Nieuw-Bussum, met prominente aandeelhouders als de heren Biegel en Loman, actief in het Spiegel. Er worden stijlvolle villa’s gebouwd die worden omgeven met grote tuinen. En langs de kronkelige zandpaden vormt zich een parkachtige omgeving. Het Spiegel wordt in fasen gebouwd en is daardoor een aaneenschakeling van verschillende kleine villagebiedjes langs een historisch zandpadenpatroon geworden.

 

Toen de gemeente Bussum in de jaren 70 allerlei wilde moderne plannen ten aanzien van nieuwbouw en verkeer had, is door een aantal verontruste bewoners van het Spiegel de Vereniging Vrienden van het Spiegel opgericht. Zij zorgen vanuit hun eigen prachtige woonomgeving voor de bewaking van de regels die van oudsher waren opgesteld. Het Spiegel is in juli 2007 door het rijk aangewezen als beschermd dorpsgezicht, en in april 2010 is het bestemmingsplan daartoe aangepast. 

Wandelen n het Spiegel

De Vereniging Vrienden van het Spiegel maakt in 2021 voor haar leden en de lezers van het Spiegelschrift drie wandelingen door onze mooie wijk. Er blijft hier altijd zoveel te ontdekken wat we nog niet weten. Niet alleen door het aparte stratenplan, maar ook de diversiteit van bouwstijlen, de verschillende prachtige details in houtsnijwerk, of glas-in-lood.

We hopen u te verrassen met feiten over gebouwen en straten die u misschien nog niet kende. En eigenlijk doen we met elke beschrijving onze wijk tekort, want bijna elk huis heeft een historie, kort of lang. Dus misschien voert de wandeling wel langs uw eigen huis en ontbreekt de historie die u kent. 

Wandeling – Spiegel Noord

Het betreft het deel van het Spiegel tussen de Meerweg en de Zwarteweg. Deze wandeling telt ongeveer 4.000 stappen en neemt, afhankelijk van uw wandeltempo en de tijd die u besteedt aan lezen en rondkijken, ongeveer een uur in beslag. U kunt de wandeling hier bekijken en digitaal meenemen tijdens de wandeling. 

 

Wandeling – Spiegel Midden

Deze wandeling gaat door het middelste deel van het Spiegel, tussen de Meentweg en de Meerweg. De wandeling telt ongeveer 6.000 stappen en, afhankelijk van uw wandeltempo en de tijd die u besteedt aan lezen en rondkijken, neemt het ongeveer anderhalf uur in beslag. U kunt de wandeling hier bekijken en digitaal meenemen tijdens de wandeling.

 

Wandeling – Spiegel Zuid

Deze wandeling gaat door het zuidelijk deel van het Spiegel. De wandeling telt ongeveer 7.000 stappen en, afhankelijk van uw wandeltempo en de tijd die u besteedt aan lezen en rondkijken, neemt het ongeveer 2 uur in beslag. U kunt de wandeling hier bekijken en digitaal meenemen tijdens de wandeling.

 

We wensen u veel wandelplezier!

Buurtpreventie verenigingen in het Spiegel

Het streven van de Buurt Preventie Verenigingen is door alertheid en goede communicatie van en naar de buurtbewoners criminaliteit terug te dringen en daarmee een veilige woonomgeving te creëren. BPV’s bestaan uit buurtbewoners en heeft leden, laan coördinatoren en een bestuur. 

Het Spiegel heeft 3 buurt preventie verenigingen:

Alle bewoners van het Spiegel zijn van harte uitgenodigd om lid te worden. Via lidmaatschap is er toegang tot de BPV buurtapp met alarm meldingen in de buurt, veiligheid preventie bijeenkomsten en updates via email. 

Het Spiegel in cijfers

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Spiegel. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.

Wilt u weten hoeveel diefstallen er in het Spiegel worden geplaagd of hoeveel er wordt gesport? Of bent u nieuwsgierig naar het aantal baby’s wat geboren is?    

U vind dit en nog veel meer bij het Spiegel in cijfers.