Berichten gemeenteplannen

  • 1
  • 2

Stem mee over belangrijke Spiegelzaken

Minder overlast vlieg- en snelweg verkeer

Inwoners van Gooise Meren (fusiegemeente van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden) ervaren steeds meer hinder en overlast van het sterk toegenomen vlieg- en snelwegverkeer (A1). De Klankbordgroep Minder Hinder Gooise Meren heeft zich als hoofddoel gesteld: “Bij het gemeentebestuur Gooise Meren en de Omgevingsraad Schiphol bespreekbaar maken van het toenemende lucht- en snelwegverkeer boven resp. bij Gooise Meren en van de te nemen stappen om de nadelige gevolgen daarvan voor de kwaliteit van de leefomgeving te beperken. Klik hier om u aan te sluiten.

Wordt lid van inwonersplannel Gooise Meren

De meningen, ideeën en daadkracht van inwoners zijn erg belangrijk voor gemeente Gooise Meren. Daarom kunt u gratis lid worden van het online inwonerspanel ‘Gooise Meren Spreekt’.

Als u lid bent, vraagt de gemeente u circa vier maal per jaar om input te geven over allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente. Als lid van Gooise Meren Spreekt heeft u direct invloed op de kwaliteit van uw leefomgeving, de gemeentelijke dienstverlening, beleid en projecten. Doet u mee? Klik hier om deel te nemen.

Geef input aan ons bewonersplatform

De bestuursleden van de Vereniging van het Spiegel spreekt als bewonersplatform vertegenwoordiging namens alle Spiegelbewoners regelmatig met de gemeente om plannen door te nemen en zorgen of incidenten door te spreken.

Heeft u zorgen? Wilt u input leveren aan deze gesprekken, schroom dat niet om contact met ons op te nemen via ons mailadres! Leden worden altijd via de mail en nieuwsbrief geïnformeerd over actualiteiten.